litteraturlink.dk

         - Omkring dansk litteratur
- redigeret af Kim Byvald     

Site menu

 

< Retur til alfabetisk

Analyse

(ana/ly+se subst)(lån fra græsk análysis "opløsning", sammensat af aná "op" + -lysis "løse")

En betegnelse for præsentationen af den praktiske handling man udøver, når man på systematisk vis opløser et sammensat hele i dets grundlæggende bestanddele ved brug af tankeprocesser. Et sammensat hele eller analyseobjektet kan være af empirisk såvel som teoretisk beskaffenhed. Grundlæggende er hensigten med en analyse, at skabe en forståelse af de enkelte dele, deres funktion i forhold til hinanden og det sammensatte hele. Inden for humaniora er målsætningen med analyse at afdække de specifikke regler bag det sammensatte hele, der bliver opfattet som et menneskeskabt og enkeltstående kulturfænomen. I naturvidenskaben arbejder man derimod med at afdække de generelle regler bag det sammensatte hele, der bliver betragtet som et produkt af naturlovene. Er det sammensatte hele en tekst, forholder analysen sig metodisk til litteraturteorien, idet man praktisk i den systematiske dissektion af materialet gør brug af begreber fra tekst- eller analyseteori.