litteraturlink.dk

         - Omkring dansk litteratur
- redigeret af Kim Byvald     

Site menu

 

< Retur til Emnekurser

Litterær periode 1 (1800-1835): Fra Oehlenschläger til H. C. Andersen

Kursusbeskrivelse

Den romantiske skole, som i dansk litteratur fik sit gennembrud med Adam Oehlenschlägers Digte 1803, frigjorde kunsten fra klassicismens æstetik. Som med et slag blev det legitimt for de nye digtere at skabe selvgyldige billeder i sproget af hidtil usete sammenhænge mellem mennesket, naturen og historien. Digterne nyttiggjorde således deres særlige status og nyerhvervede evne at ”ahne”, altså til at føle og forestille sig en eksisterende, men for andre skjult sammenhæng mellem sanselige fænomener og ånden i samme. Resultatet blev en til tider stærkt provokerende litteratur, som offentligheden havde svært ved at acceptere, da kunstnerne leger med de klassiske genrer og virkemidler. Vi skal i dette kursus studere de mest betydningsfulde litterære og idéhistoriske strømninger i perioden og se nærmere på centrale gennembrudstekster af Adam Oehlenschläger, Schack Staffeldt og N.F.S. Grundtvig. Hertil kommer tekster af St. St. Blicher og H.C. Andersen, før han bliver eventyrdigter.  

Læseplan

 

Litteratur

 

< Retur til Emnekurser