litteraturlink.dk

         - Omkring dansk litteratur
- redigeret af Kim Byvald     

Site menu

 

< Retur til Emnekurser

Læsninger i Svend Åge Madsens tidlige forfatterskab

Kursusbeskrivelse

Svend Åge Madsen fik sit folkelige gennembrud med romanen Tugt og utugt i mellemtiden (1976), der er en moderne genskrivning af Greven af Monte Cristo, som Alexandre Dumas udgav i 1844. Inden da havde Madsen i de første faser af forfatterskabet arbejdet sig igennem modernismens eksistentielle og æstetiske problemstillinger. Vi skal i dette kursus forfølge udviklingen i det tidlige forfatterskab frem til og med gennembrudsromanen. Således skal vi især kigge nærmere på, hvordan Madsen arbejder med sproget og forskellige litterære udtryksformer. Fra den første fase i forfatterskabet skal vi foruden debutromanen Besøget (1963) læse uddrag af Otte gange Orphan (1965), uddrag af Tilføjelser (1967) samt Liget og lysten (1968). Fra den anden fase i forfatterskabet skal vi foruden gennembrudsromanen læse Sæt verden er til (1971) og uddrag af Jakkels vandring (1974). Til første undervisningsgang bedes deltagerne læse forfatterens debutroman.

Læseplan

Litteratur

< Retur til Emnekurser