litteraturlink.dk

         - Omkring dansk litteratur
- redigeret af Kim Byvald     

Site menu

 

< Retur til historiske tidsskrifter: 1900-tallet

Helhesten

Tidsskrift for Kunst

Ansvarshavende Redaktør: R. Dahlmann Olsen, Arkitekt

Helhesten udkom i to årgange af seks numre fordelt på henholdsvis fem og fire hefter, idet nummer 5 og 6 i første årgang, nummer 2 og 3 samt nummer 5 og 6 i anden årgang var dobbelthefter. Tidsskriftet kostede kr. 9.- i abonnement pr. årgang. Helhesten ønskede at give et billede af "Brydningerne indenfor det levende Kunstliv", som det anføres på tidsskriftets første side. Samme sted begrundes fremkomsten af tidsskriftet: "For at afhjælpe Savnet af et dansk Kunsttidsskrift, der ligeligt belyser Kunstens Resultater i Dag og betydningsfulde Epoker indenfor ældre Tiders Kulturhistorie, har en Kreds af unge Kunstnere og Videnskabsmænd taget Initiativet til at udsende Tidsskriftet Helhesten". Det første nummer udkom den 13. marts 1941. Det sidste nummer udkom den 11. november 1944. Tidsskriftet ophørte på grund af et "misforhold imellem de økonomiske kræfter, der har kunnet mobiliseres og det materiale, der skulle forsøges offentliggjort". Helhesten så sit virke som en forlængelse af de kunstneriske bestræbelser, der fandt sted i tidsskrifterne "Klingen" 1917-20 og "linien" 1934-35. Flere af bidragyderne fortsatte deres arbejde i den internationale kunstnersammenslutning Co(penhagen)br(uxelles)a(msterdam), der var aktiv i perioden 1948-51. Denne gruppe udgav tidsskriftet Cobra i 1949-51 og Cobra-biblioteket Artistes Libres/Frie Kunstnere, som består af 15 små monografier i en dansk og en fransk udgave. Biblioteket blev redigeret af den danske maler Asger Jorn, som også var en af drivkrafterne bag udgivelsen af Helhesten.

Indhold:

 

 
 1. Aarg. Hefte 1 1941 1. Aarg. Hefte 2 1941 1. Aarg. Hefte 3 1941 1. Aarg. Hefte 4 1941
1. Aarg. Hefte 5-6 1942 2. Aarg. Hefte 1 1942 2. Aarg. Hefte 2-3 1943 2. Aarg. Hefte 4 1943
     
2. Aarg. Hefte 5-6 1944      
       

< Retur til historiske tidsskrifter: 1900-tallet